Posiedzenie Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej w Sejmie – zapowiedź

24
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

We wtorek 25 września o godz. 9:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Kuronia (bud. F) odbędzie się Posiedzenie Komisji Ogólnej ds. Gospodarczych Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej z udziałem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Hasłem przyświecającym dyskusji będą: „Połączenia infrastrukturalne, drogowe i energetyczne, w regionie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej na osi północ – południe, ze szczególnym uwzględnieniem projektu drogowego Via Carpatia”.

Spotkanie poprowadzi przewodniczący Komitetu poseł Bogdan Rzońca. Wystąpienia wprowadzające przedstawią: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Dyrektor Muzeum – Zamku w Łańcucie Wit Karol Wojtowicz.

W trakcie jednodniowej sesji planowana jest debata na temat dalszego dynamicznego rozwoju Wymiaru Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej, w tym: rozwijania współpracy w zakresie spójności terytorialnej i gospodarczej w regionie oraz w zakresie do podejmowania wspólnych inicjatyw gospodarczych, połączeń infrastrukturalnych i sieci energetycznych, jak również do kształtowania strategii makroregionalnej.

Inicjatywa Środkowoeuropejska (IŚE) to najstarsza i największa inicjatywa współpracy w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej. Zainicjowana została w 1989 r., kiedy to w Budapeszcie przedstawiciele Austrii, Jugosławii, Węgier i Włoch utworzyli Quadragonale, celem nawiązania współpracy przełamującej dwubiegunowy, zimnowojenny podział regionu.

Funkcjonowanie Wymiaru Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej jest wyrazem rozwijania współpracy parlamentarnej niezbędnej do współtworzenia i monitorowania polityki makroregionalnej państw regionu, a także polityk UE (zapewnienie dotychczasowych korzyści państw Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie polityki spójności, zrównoważenia korzyści z państwami Europy Zachodniej w zakresie wspólnej polityki rolnej i polityki innowacyjnej UE), przeciwstawienie się podziałowi na „Europę dwóch prędkości” i włączanie się we współpracę w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Komisja ds. Gospodarczych jest jedną z trzech Komisji Ogólnych Wymiaru Parlamentarnego IŚE. Pozostałe to: Komisja Ogólna ds. Kultury i Komisja Ogólna ds. Politycznych i Wewnętrznych.