Posiedzenie Prezydiów Sejmu i czeskiej Izby Poselskiej – zapowiedź

28
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rozwój współpracy parlamentarnej, infrastruktura i komunikacja, przyszłość Unii Europejskiej – to niektóre z tematów spotkania prezydiów Sejmu i czeskiej Izby Poselskiej, które odbędzie się w środę 29 sierpnia w Juracie. Politycy będą też dyskutować o współpracy regionalnej i priorytetach dla Państw Europy Środkowo-Wschodniej. Nie zabraknie również rozmowy o bieżących sprawach w relacjach bilateralnych. Poruszona zostanie m.in. kwestia rozwoju ratownictwa medycznego na polsko-czeskim pograniczu.

Posiedzeniu przewodniczyć będą marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz przewodniczący Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Radek Vondráček. Ze strony polskiej w obradach wezmą też udział wicemarszałkowie: Barbara Dolniak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Beata Mazurek, Ryszard Terlecki i Stanisław Tyszka. Polskim parlamentarzystom towarzyszyć będą szef Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska oraz zastępca – Adam Podgórski. Po obradach (około godz. 12.20) przewidziane jest spotkanie Marszałka Sejmu i Przewodniczącego Izby Poselskiej z mediami.

Wspólne posiedzenie w Juracie to kontynuacja formuły rozpoczętej w 2014 r. Ożywione kontakty parlamentów Polski i Czech trwają jednak od lat. Poza spotkaniami na szczeblu prezydiów działa m.in. Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna. W Sejmie VIII kadencji w jej skład wchodzi 25 posłów.