Posiedzenie Rady EU ds. Środowiska

06
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Henryk Kowalczyk, minister środowiska i Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, wzięli udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska (ENVI) w Brukseli. W agendzie rozmów znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) oraz zazielenianie Semestru europejskiego.

„Jednym z tematów rozmów ENVI była opublikowana 16 stycznia 2018 r. Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Określa ona fundamenty nowej gospodarki tworzywami sztucznymi. Zgodnie z tą polityką produkcja tworzyw sztucznych i produkty z nich wykonane mają być bardziej ekologiczne, a więc w pełni dostosowane do potrzeb w zakresie ponownego użycia, naprawy i recyklingu” – poinformował resort. Podczas dyskusji nad tym punktem Rady ENVI Henryk Kowalczyk mówił, że – W gospodarce o obiegu zamkniętym konieczne jest coraz lepsze wykorzystanie odpadów jako surowców. Wymagają tego także unijne zobowiązania w zakresie osiągnięcia wysokiego – na poziomie 55% –  recyklingu tworzyw,  określone w pakiecie odpadowym. Ponadto minister stwierdził, że działania producentów w tym obszarze powinny skoncentrować się na projektowaniu wyrobów w sposób umożliwiający ich recykling. Z kolei promowanie wykorzystywania odpadów jako surowców wtórnych wśród kupujących może odbywać się m.in. poprzez odpowiednie kampanie informacyjne.

Kolejnym tematem dyskusji było Zazielenianie Semestru europejskiego. Jest to element unijnego zarządzania, które ma pomóc, żeby polityki gospodarcze były bardziej zrównoważone i łączyły aspekty ekonomiczne, społeczne oraz środowiskowe. Zazielenienie ma kluczowe znaczenia dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju dla całej UE, jak i poszczególnych państw członkowskich. Podczas Rady ENVI Kowalczyk zaznaczył, że inicjatywa zazieleniania Semestru europejskiego powinna mieć wyznaczone cele długookresowe, np. w dokumencie, który zastąpi obowiązującą w UE strategię Europa 2020. – Inwestycje w środowisko powinny być traktowane jako czynniki wpływające na polepszenie warunków i jakości życia społeczeństwa, a także pozytywnie oddziaływujące na rozwój gospodarczy i rynek pracy. W opinii Polski obszar ochrony środowiska posiada niewykorzystany potencjał w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, a w szczególności  rozwoju innowacyjnych technologii. (…) Skuteczna realizacja  zazieleniania wymaga jednak odpowiednich nakładów finansowych. Dlatego  niezbędna jest kontynuacja wsparcia finansowego tego obszaru z funduszy europejskich w przyszłej perspektywie finansowej – powiedział minister.