Posiedzenie Rady Ochrony Pracy – zapowiedź

16
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W poniedziałek 19 marca o godz. 17.00 w sali 12 w bud. G odbędzie się plenarne posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjmie stanowisko w sprawie działań kontrolnych i prewencyjnych Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Dozoru Technicznego.

Ponadto ROP zapozna się z materiałem przygotowanym przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, ogólnopolskie reprezentatywne centrale związkowe oraz Główny Inspektorat Pracy pt. „Współdziałanie w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy w celu zapewnienia realizacji zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy”.