Posiedzenie Rady UE ds. Środowiska

10
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Polska delegacja na czele z ministrem Henrykiem Kowalczykiem i wiceministrem Sławomirem Mazurkiem wzięła udział w posiedzeniu Rady Unii Europejskiej ds. Środowiska w Luksemburgu. Podczas posiedzenia negocjowano tekst konkluzji dot. zmian klimatu. Określą one stanowisko UE, które zajmie podczas COP24 w Katowicach. 

Szef resortu środowiska w stanowisku zaprezentowanym na posiedzeniu Rady podkreślił konieczność przyjęcia takich zapisów w unijnych konkluzjach, które przyczynią się do osiągnięcia konsensusu w ramach całej społeczności międzynarodowej podczas COP24.

Odnosząc się do dyskusji o poziomie celów redukcyjnych Henryk Kowalczyk przypomniał, że podczas COP24 odbędzie się polityczna faza Dialogu Talanoa, której celem będzie podsumowanie dotychczasowych globalnych wysiłków na rzecz powstrzymania zmian klimatu. – Najpierw powinniśmy poznać wnioski z dyskusji podczas COP24, a dopiero potem deklarować ewentualne zobowiązania. Nasza polityka powinna być prowadzona przede wszystkim dla ludzi  – stwierdził minister. – Zanim podejmiemy zobowiązania sugerujące naszą gotowość do zwiększania poziomu ambicji, powinniśmy dokonać rzetelnej i opartej na danych analizy stopnia realizacji dotychczasowych deklaracji oraz realistycznej oceny naszych przyszłych możliwości– dodał.

„Ministrowie po długich dyskusjach uzgodnili stanowisko Rady UE, które będzie stanowić postawę negocjacji z Parlamentem Europejskim, w zakresie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych oraz dla nowych lekkich pojazdów użytkowych” – poinformował resort.