Posłowie pracowali nad polepszeniem dostępności osób niepełnosprawnych do usług i wyrobów medycznych

10
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sejm kontynuował w II czytaniu prace nad poselskim projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ma on zagwarantować możliwość szybszego skorzystania z usług medycznych osobom niepełnosprawnym.

Projekt dotyczy objęcia osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (niezależnie od wieku) określonymi formami wsparcia: zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania, bezlimitowe finansowanie przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Projekt przewiduje zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków medycznych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Kolejna propozycja wnioskodawców to zagwarantowanie prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Krąg podmiotów wymieniony w projekcie będzie miał również prawo do korzystania ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Ważnym elementem nowej ustawy mają być bezlimitowe finansowanie przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej. Projekt ustawy nie wywołuje skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Przewiduje się, że projektowane prawo wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2018 r. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiła poseł Urszula Rusecka. Do III czytania projektu posłowie przystąpią w bloku głosowań.