Posłowie wprowadzili zmiany w Kodeksie karnym

27
Luty
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowelizacja uchwalona na podstawie prezydenckiego projektu zaostrza kary za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, rodzinie i opiece. Ustawa uzupełnia katalog okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę. Motywacja i sposób zachowania się sprawcy będzie uwzględniana zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia.

Zaostrzona będzie m.in. odpowiedzialność za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie grozi za to od roku do 10 lat więzienia. Nowelizacja przewiduje, że będzie to od 3 do 15 lat więzienia. W przypadkach, w których następstwem jest śmierć człowieka, sprawca trafi do więzienia na czas od 5 do 15 lat, na 25 lat lub dożywotnio. Pozbawienie wolności osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia będzie karane od 2 do 12 lat więzienia, a w przypadkach łączących się ze szczególnym udręczeniem – od 3 do 15 lat. Surowiej ma też być karane znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny – możliwa kara wyniesie w tym przypadku od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W ustawie znalazły się też zmiany dostosowujące  postępowania w sprawach nieletnich i Kodeksie postępowania karnego. Prace nad nowelizacją będą kontynuowane w Senacie.