Powstanie Wielkopolskie – zapowiedź wystawy w Sejmie

20
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

21 listopada o godz. 13:00 w holu głównym Sejmu (I piętro) odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy pt. „Powstanie Wielkopolskie – Rozkaz! Dokumenty Powstania Wielkopolskiego w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu i Muzeum Narodowego w Poznaniu”.

Ekspozycja prezentuje wybrane rozkazy dzienne Dowództwa Głównego Polskich Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim oraz wybrane fotografie z albumu Kazimierza Gregera. Jej celem jest ukazanie Powstania Wielkopolskiego jako czynu zbrojnego, który zadecydował o kształcie odrodzonego państwa polskiego. Rozkazy te są częścią zachowanego w niewielkim fragmencie zespołu archiwalnego „Dowództwo Okręgu Generalnego w Poznaniu z lat 1919 – 1920”. Zawierają informacje o organizacji polskich sił zbrojnych, gdy mimo zakończenia pierwszej wojny światowej w listopadzie 1918 r. i klęski wojennej Niemiec oraz powstania niepodległego państwa polskiego na terenie byłych zaborów rosyjskiego i austriackiego, ziemie zaboru pruskiego nadal należały do Rzeszy i były zarządzane przez niemiecką administrację. Archiwalia te są nielicznymi zachowanymi źródłami historycznymi z okresu odzyskiwania przez Polskę niepodległości w latach 1918 – 1919, gdyż bardzo wiele z nich spłonęło w styczniu 1945 r. wraz z gmachem Archiwum Rzeszy Kraju Warty w Poznaniu. Zachowane rozkazy dzienne w tym roku wpisane zostały na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

Wystawa objęta honorowym patronatem marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego została zorganizowana przez Wojewodę Wielkopolskiego przy współpracy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, spółki Torpol S.A.