Prace Sejmu 23 – 27 kwietnia. Podsumowanie

30
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W mijającym tygodniu odbyło się pięć posiedzeń komisji i podkomisji sejmowych. Zebrał się także Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych. Swoją uroczystą sesję odbyła Rada Ochrony Pracy. W piątek miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa „Sejm I Rzeczypospolitej – parlament wielu narodów a europejskie reprezentacje stanowe”.

Konferencja była elementem obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. W Zamku Królewskim spotkali się eksperci – przedstawiciele środowisk naukowych z Polski, Węgier, Litwy, Białorusi oraz Ukrainy, specjalizujący się w badaniach nad różnymi okresami i aspektami rozwoju polskiego sejmu, a także nad historią parlamentów innych krajów europejskich. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński. W wydarzeniu wzięli udział także wicemarszałkowie: Beata Mazurek i Ryszard Terlecki oraz Szef i Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu.

W minionym tygodniu pracowały komisje: Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Energii i Skarbu Państwa oraz Podkomisja stała ds. osób niepełnosprawnych. Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych kontynuował pracę nad aplikacją umożliwiająca korzystanie z numeru alarmowego 112 przez osoby głuche i niedosłyszące.