Praga: spotkanie przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej

11
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Parlamentarzyści z krajów V4 spotkali się aby rozmawiać o Unii Energetycznej, polityce klimatycznej i przyszłości pomocniczości w Unii Europejskiej. Sejm reprezentowali posłowie: Piotr Apel (zastępca przewodniczącej Komisji do Spraw Europejskich), Piotr Cieśliński i Bartłomiej Wróblewski.

Podczas dwóch sesji tematycznych dyskutowano o zasadzie subsydiarności w kontekście raportu końcowego przedstawionego przez Grupę zadaniową ds. zasad pomocniczości, proporcjonalności oraz „robienia mniej, ale efektywniej”. Rozmawiając o polityce energetyczno-klimatycznej, zgromadzeni prezentowali m.in. dotychczasowe osiągnięcia swoich krajów w zakresie osiągania celów nakreślonych przez Porozumienie Paryskie. Spotkanie zakończyło się przyjęciem konkluzji przedstawiających wspólne stanowisko w odniesieniu do  Unii Energetycznej oraz polityki klimatycznej, jak również Raportu Grupy zadaniowej. Gospodarzem kolejnego spotkania będzie Słowacja.