Premier na sesji plenarnej Stałych Przedstawicieli przy OECD

24
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prezes Rady Ministrów spotkała się w Paryżu z Sekretarzem Generalnym OECD i przemawiała podczas sesji plenarnej Stałych Przedstawicieli przy OECD.

Podczas rozmowy z Sekretarzem Generalnym OECD Angelem Gurrią Beata Szydło podkreśliła, że współpraca z OECD przynosi korzyści polskiej gospodarce i polskiemu społeczeństwu. – Działając na forum Organizacji chcemy pokazać, że nasz kraj jest inkubatorem wielu dobrych rozwiązań. Chcemy dzielić się swoim doświadczeniem i wspierać innych – powiedziała. Jednocześnie zapewniła, że Polska zamierza utrzymać i rozwinąć swoje zaangażowanie w inicjatywy regionalne OECD.

W trakcie wystąpienia przed Radą OECD, najwyższym organem decyzyjnym Organizacji, Prezes Rady Ministrów stwierdziła, że OECD traktujemy jako źródło dobrych praktyk i zasad postępowania w relacjach międzynarodowych oraz w sferze polityki krajowej: gospodarczej i społecznej.