Premier o programie „Dobry Start”

13
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Szef rządu podczas konferencji „Dobry Start” – 300 zł dla ucznia podkreślił, że jego gabinet realizuje dobry i potrzebny program dla rodzin w ramach polityki prorodzinnej.

– Program, który podpisałem 1 czerwca, dotyczy przekazania środków w wysokości 300 zł netto dla każdego ucznia szkoły podstawowej, ponadpodstawowej – niezależnie od tego, jakie jest kryterium dochodowe, czy to pierwsze czy drugie dziecko – powiedział Mateusz Morawiecki. Jednocześnie podkreślił, że – jest to program, który ma pomóc polskim rodzinom na przednówku szkolnym. Prezes Rady Ministrów zapewnił, że będzie on realizowany równoległe z pozostałymi programami związanymi z rozpoczęciem roku szkolonego, takimi jak darmowe podręczniki.

Według premiera jest – to bardzo istotny program wspierający rodziny, ponieważ stanowi kolejny element wzmocnienia polityki prorodzinnej obecnego rządu. Z rozmów z Polakami, które teraz odbywamy w wielu miejscach kraju, przebija ogromna radość i zadowolenie, że rząd PiS w taki sposób gospodaruje finansami publicznymi państwa, że program „Dobry Start” jest możliwy do zrealizowania – mówił Morawiecki.

Program zakłada 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Według szacunków, pieniądze otrzyma 4,6 mln uczniów, bez kryterium dochodowego. Koszt realizacji świadczenia ma wynieść ok. 1,4 mld zł rocznie. Środki z programu „Dobry Start” będą wypłacane raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Natomiast dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole będą otrzymywały świadczenie do 24. roku życia.