Premier podkreśla, że Frontex ma szczególne znaczenie dla całej Europy

22
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Beata Szydło podczas uroczystości związanej z wejściem w życie porozumienia o siedzibie agencji Frontex w Warszawie stwierdziła, że rola agencji Frontex, która zajmuje się bezpieczeństwem Europy i Europejczyków, jest nie do przecenienia.

 – To jest bardzo ważny dzień, ponieważ tutaj w Warszawie inaugurujemy już oficjalnie prace jednej z największych agencji unijnych. Agencji, która ma szczególne znaczenie dla nas wszystkich, dla całej Europy, i też dla przyszłości Europy – powiedziała szefowa polskiego rządu. Jednocześnie zaznaczyła, że praca osób zabezpieczających zewnętrzne granice Unii Europejskiej jest bardzo ważna. – Są zaangażowani w proces rozwiązywania jednych z największych, najtrudniejszych problemów, jakie niesie ze sobą kryzys migracyjny. Na szczęście udało się wypracować rozwiązania (…), które przynoszą dobre efekty – mówiła Szydło.

  – Cieszę się bardzo, że tutaj w Warszawie będzie rozwijać się agencja Frontex. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień – przechodzimy nim do historii – daje dobrą perspektywę na przyszłość i na bezpieczeństwo Europy – powiedziała premier.

W uroczystości uczestniczyli również: minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak, dyrektor agencji Frontex Fabrice Leggeri oraz unijny komisarz odpowiedzialny za migrację, sprawy wewnętrzne i obywatelstwo Dimitris Avramopoulos.

Agencja Frontex została powołana w 2004 r. a od października 2016 r. Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej(Frontex) działa w obecnej postaci. Do jej głównych zadań należą: monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka, monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych oraz wspieranie – wraz z innymi agencjami UE – krajowych organów straży przybrzeżnej.