Premier podkreśliła, że emerytura jest prawem a nie obowiązkiem

03
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Beata Szydło powiedziała, że przywrócenie wieku emerytalnego jest reformą przemyślaną i skonsultowaną z Polakami. Jednocześnie zapewniła, że w budżecie państwa zabezpieczono fundusze na ten cel. Zaznaczyła także, iż wprowadzane zmiany dają obywatelom wybór czy chcą pracować dłużej czy nie.

 – Polski rząd daje Polakom prawo wyboru. Jeżeli ktoś będzie chciał pracować dłużej, będzie mógł to robić. Przywracając wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, przywracamy naszym rodakom godny wybór – podkreśliła szefowa rządu podczas konferencji prasowej. Dodała, że emerytura jest prawem, a nie obowiązkiem. – Każdy, w zależności od sytuacji materialnej, rodzinnej, stanu zdrowia, będzie miał prawo decydować o długości swojej pracy. Polacy podejmą suwerenną decyzję, czy chcą pracować dłużej, czy też wolą przejść na emeryturę wcześniej, by na przykład zajmować się wnukami czy też oddawać się swoim pasjom w jesieni życia, czy decydować się na różne inne aktywności. To jest wybór Polaków – zaznaczyła.

 Szydło mówiła także, że przywrócenie wieku emerytalnego jest reformą – przemyślaną, skonsultowaną z Polakami, zgodną z oczekiwaniami i bezpieczną dla budżetu państwa.

 Premier zapewniała też, że nie będzie problemu z finansowaniem świadczeń emerytalnych.  – ZUS ma zabezpieczone środki na wypłatę świadczeń, w tym zarówno na wypłaty przyznanych już emerytur, świadczeń dla osób, które już złożyły wniosek o emeryturę, jak i na wypłatę świadczeń dla osób, które wniosek o emeryturę zdecydują się złożyć w przyszłości – powiedziała.

1 października weszły w życie przepisy przywracające wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.