Prezentacja „Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022”

22
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wizja i cele rozwoju e-zdrowia, działania skoncentrowane na pacjentach, kadrze medycznej i świadczeniodawcach oraz działania systemowe – to najważniejsze zagadnienia zawarte w Strategii e-Zdrowia.

„Strategię Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022” przedstawili szefowie wiodących w projekcie resortów – minister cyfryzacji Anna Streżyńska i minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.

– Po przyjęciu strategii od razu przechodzimy do opracowania planu działań operacyjnych. Przed nami wiele pracy nad całym obszarem ochrony zdrowia, by zarówno obywatele, jak i pracownicy służby zdrowia odkryli potencjał cyfryzacji – stwierdził Radziwiłł.

– Podejmując prace nad projektem oparliśmy się na założeniach zmian systemowych w służbie zdrowia w Polsce. Dziś przekazujemy realny plan wprowadzenia nowych technologii w ten obszar – dodała Streżyńska.

Na początku stycznia 2018 r. odbędzie się konferencja prasowa, na której ministrowie zdrowia i cyfryzacji oficjalnie poinformują o przyjęciu „Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018 – 2022”, zaś sam dokument zostanie udostępniony na stronach internetowych obu resortów.