Prezydent podpisał kolejne ustawy uchwalone przez Sejm

15
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Andrzej Duda podpisał w październiku trzy ustawy przyjęte przez Sejm podczas wrześniowego posiedzenia. Dotyczą one zmniejszenia biurokracji w gabinetach lekarskich, podwyższenia płac w ochronie zdrowia oraz walki ze skutkami ASF.

Lekarze będą mogli poświęcić więcej czasu pacjentom dzięki ustawie uprawniającej do wystawiania zwolnień lekarskich także asystentów medycznych. To oni zamiast lekarzy będą mogli wypełniać wymagane dokumenty. Przepisy zmieniające m.in. ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Sejm uchwalił 13 września.

Najważniejszym rozwiązaniem przyjętym w ustawie z 13 września nowelizującej m.in. ustawę o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne jest objęcie jej postanowieniami także personelu wykonującego zawody niemedyczne. Dzięki temu gwarantowane minimalne wynagrodzenie wzrośnie także dla przedstawicieli takich grup zawodowych jak dyspozytorzy medyczni, opiekunowie medyczni, sanitariusze szpitalni, sekretarki medyczne, Nie mają oni wprawdzie uprawnień do samodzielnego udzielania świadczeń, jednak bezpośrednio wspierają ich udzielanie przez lekarzy czy pielęgniarki.

Trzeci akt prawny dotyczy rolników. Uchwalona 13 września nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem na terenie Polski wirusa ASF umożliwi hodowcom świń z obszarów objętych chorobą łatwiejszy zbyt nie tylko produktów mięsnych, jak dotychczas, ale też mięsa pochodzącego od zdrowych świń.