Prezydent podpisze nowelizacje ustaw o KRS i SN

21
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Andrzej Duda zdecydował, że podpisze nowelizacje ustaw swojego autorstwa o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Według niego, przyjęte rozwiązania będą służyły usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.

 – Chyba nikt nie miał wątpliwości, że te prezydenckie projekty ustaw, to nie były te same ustawy, z którymi mieliśmy do czynienia w lipcu. Dziwi mnie stawianie tak – powiedziałbym – nieprzyzwoitej tezy, że tamte ustawy i te ustawy to to samo – mówił prezydent. Jednocześnie wskazał na różnice pomiędzy zawetowanymi przez niego ustawami o KRS i SN oraz tymi, które sam przygotował. Wśród nich wymienił te dotyczące kompetencji ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i jego możliwości oddziaływania na Sąd Najwyższy, sprawę obsady sędziowskiej SN oraz kwestie administracyjne związane z samą konstrukcją ustrojową SN. Duda przypomniał, że zawetowana ustawa o SN zakładała m.in., że – wszyscy sędziowie będą musieli odejść z Sądu Najwyższego i tylko ci, których zaakceptuje minister sprawiedliwości będą mogli w tym sądzie orzekać. W nowej ustawie takiego zapisu nie ma.

Natomiast odnosząc się do nowelizacji ustawy o KRS prezydent stwierdził, że „z niesmakiem” słucha – wszystkich gromkich głosów, zwłaszcza wyrażanych przez niektórych przedstawicieli elit, w tym elit sędziowskich, o tym jak to straszliwy system zostaje wprowadzony, który będzie powodował naruszenie niezawisłości sędziowskiej i upolitycznienie. Proszę sprawdzić, w ilu krajach egzekutywa ma w ogóle wpływ na wybór sędziów, chociażby krajów europejskich – mówił.