Problemy z wstępem do Sejmu

16
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Kancelaria Sejmu i Straż Marszałkowska informują, że w związku ze szczególnymi okolicznościami – trwającym od miesiąca protestem w budynku głównym Sejmu – czasowo wstrzymane jest wydawanie jednorazowych kart wstępu i jednorazowych kart prasowych. W związku z tym kolejne osoby mają problem z dostaniem się do budynku przy ul. Wiejskiej.

Centrum Informacyjne Sejmu w komunikacie dot. jednorazowych kart wstępu przypomnienia, że „Prawo do podejmowania tego typu nadzwyczajnych decyzji przyznaje Komendantowi Straży Marszałkowskiej obowiązujące od ponad dekady zarządzenie nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. w sprawie wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. Jego przepisy stanowią, że w wyjątkowych przypadkach – a z takim mamy niewątpliwie do czynienia – możliwe jest określenie odmiennych od standardowych zasad wstępu na teren kompleksu sejmowego. Pragniemy podkreślić, że Kancelaria Sejmu i Staż Marszałkowska w sposób neutralny politycznie starają się służyć wszystkim użytkownikom gmachu przy Wiejskiej. Postępujemy transparentnie – wszystkie wnioski o umożliwienie wstępu na teren Sejmu na podstawie karty jednorazowej są rozpatrywane w ten sam sposób. Kancelaria Sejmu znajduje się w wyjątkowej sytuacji: jako administrator obiektu, w którym odbywa się akcja protestacyjna, stara się z jednej strony uczynić wszystko, by pobyt osób niepełnosprawnych i ich opiekunów był dla nich możliwie nieuciążliwy. Zaś z drugiej – jest zobowiązana do zapewnienia sprawnego funkcjonowania Parlamentu” – napisano w komunikacie.

W piątek do Sejmu nie wpuszczono 91-letniej uczestniczki Powstania Warszawskiego Wandy Traczyk-Stawskiej, ps. Pączek, której towarzyszył poseł Marcin Święcicki z Platformy Obywatelskiej. Marszałek Marek Kuchciński odmówił także możliwości wejścia do Sejmu szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Janina Ochojska chciała wesprzeć protestujące osoby niepełnosprawne. O decyzji marszałka szefowa PAH poinformowała na Twitterze, zaapelowała również do niego o jej zmianę i możliwość wejścia do Sejmu na spotkanie z niepełnosprawnymi. „Wierzę, że moim świadectwem dodam im odwagi, a politykom pokażę, że warto w nas inwestować” – argumentowała. Jednocześnie zapowiedziała, że jeśli tak się nie stanie, to i tak pojawi się pod szlabanem.

Od 25 kwietnia obowiązuje zakaz wydawania jednorazowych przepustek na teren parlamentu. Dostęp do Sejmu pozostaje możliwy dla posiadaczy stałych i okresowych kart wstępu. Od 18 kwietnia na sejmowym korytarzu trwa protest opiekunów osób niepełnosprawnych.