Projekt budżetu Kancelarii Sejmu na przyszły rok – komunikat CIS

08
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Odnosząc się do założeń przyszłorocznego budżetu Kancelarii Sejmu, Centrum Informacyjne Sejmu podkreśla, że zaplanowane na 2019 r. wydatki pozostają na poziomie zbliżonym do roku bieżącego.

Zgodnie z projektem wydatki rosną tylko o 1,3 proc. w porównaniu z rokiem bieżącym, a w 2019 r. Kancelaria Sejmu będzie miała m.in. dodatkowe obowiązki i płatności związane ze zmianą kadencji Sejmu – napisano w komunikacie.

Warto podkreślić, że w bieżącej kadencji Sejmu Kancelaria realizuje istotne inwestycje o charakterze majątkowym – kończy się budowa nowego Budynku Komisji Sejmowych, a na przyszły rok planowane są wydatki związane m.in. z przebudową, rozbudową i wyposażeniem budynku Kancelarii przy ul. Ludnej. Planujemy ponadto m.in. budowę instalacji i wentylacji w jednym z zabytkowych budynków Sejmu, w którym odbywają się posiedzenia komisji sejmowych (tzw. budynek G) – w zgodnej ocenie posłów i pracowników Kancelarii jest to inwestycja od wielu lat oczekiwana i bardzo potrzebna. W 2019 r. Kancelaria Sejmu ma też zaplanowane m.in. wydatki o charakterze informatycznym – informuje CIS.

Budżet Kancelarii Sejmu stanowi część budżetu państwa. Oznacza to, że obecna wstępna propozycja wydatków na poziomie ok. 585,5 mln zł stanie się wiążąca wówczas, gdy do Sejmu zostanie wniesiony projekt ustawy budżetowej i przejdzie on całą ścieżkę legislacyjną, zakończoną podpisem Prezydenta oraz ogłoszeniem ustawy w Dzienniku Ustaw – przypomina Centrum Informacyjne Sejmu.