Prokuratura bada wypowiedź Kaczyńskiego dotyczącą sfałszowania wyborów

12
Grudzień
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Stołeczna prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające dotyczące słów prezesa PiS o sfałszowaniu wyborów samorządowych. O możliwości popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego zawiadomił prokuraturę członek jednej z komisji wyborczych. Po zakończeniu postępowania sprawdzającego zapadnie decyzja dotycząca rozpoczęcia śledztwa w tej sprawie.

– 4 grudnia Prokuratura Rejonowa Warszawa – Śródmieście wszczęła postępowanie sprawdzające w tej sprawie – poinformował Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Podstawą wszczęcia postępowania było doniesienie złożone przez członka obwodowej komisji wyborczej w Działoszynie w województwie łódzkim. Jego zdaniem mogło dojść do przestępstwa z art. 226 Kodeksu karnego, który przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku za „znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych”.

W listopadzie Jarosław Kaczyński przemawiając w Sejmie stwierdził: – Ja wiem, że was to boli, ale sfałszowaliście wybory.

Postępowanie sprawdzające pozwala podjąć decyzję o ewentualnym wszczęciu śledztwa. W przypadku decyzji odmownej stronie uznanej za pokrzywdzoną przysługuje odwołanie.