Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa dotyczącego braku publikacji wyroku TK

28
Kwiecień
2016

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Warszawska Prokuratura Okręgowa poinformowała w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej, że nie będzie postępowania w sprawie braku publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez premier oraz Rządowe Centrum Legislacji.

 

Pierwsze zawiadomienia dotyczące nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca wpłynęły do prokuratury ponad miesiąc temu. W sumie do prokuratur w całym kraju wpłynęło nawet półtora tysiąca zawiadomień, które przesłano do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Śledczy w komunikacie napisali, że według nich nie doszło do niedopełnienia obowiązków przez premier lub pracowników RCL. W uzasadnieniu tej decyzji stwierdzili, że nie doszło do narażenia na niebezpieczeństwo dobra społecznego albo interesu jednostki, szczególnie o charakterze umyślnym.

W komunikacie praskiej prokuratury czytamy, iż nie jest ona uprawniona do rozstrzygania sporów o charakterze konstytucyjnym. „Sprawa przedmiotowego wyroku Trybunału przynosi dwa sprzeczne stanowiska prawne, reprezentowane przez ekspertów z zakresu prawa konstytucyjnego, a dotyczące kwestii, czy Trybunał Konstytucyjny może orzekać wyłącznie na podstawie Konstytucji z pominięciem obowiązującej ustawy o Trybunale. W tej sytuacji podjęcie każdej decyzji – o publikacji orzeczenia bądź jego odmowie – mogłoby zostać potraktowane jako niedopełnienie obowiązków”. W ocenie prokuratury sam brak publikacji wyroku TK jest nie wystarczający, żeby stwierdzić działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Natomiast niedopełnienie obowiązków polega nie tylko na zaniechaniu ich wykonania, ale także na ich wykonaniu w nieprawidłowy sposób.