Prokuratura ponownie umorzyła śledztwo ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 r.

07
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o ponownym umorzeniu śledztwa ws. przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem i przebiegiem posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej 16 grudnia 2016 r.

„Prokuratura Okręgowa w Warszawie postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018 r. umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych w związku z przygotowaniem i przebiegiem 33 posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r. tj. o czyny z art. 231 § 1 kk i art. 271 § 1 kk” – napisano w komunikacie prokuratury.

Jak poinformowano, w sprawie nie doszło do wyczerpania znamion czynów zabronionych i nie doszło do popełniania czynów w zakresie niewpuszczenia na teren Sali Kolumnowej posłów opozycji. „W tym zakresie prokurator podtrzymał podstawy prawne umorzenia poszczególnych wątków śledztwa, jak też argumentację przedstawioną w pierwotnym postanowieniu o umorzeniu śledztwa. W poszczególnych wątkach została ona ponadto uzupełniona o ustalenia wynikające z materiału dowodowego uzyskanego po uchyleniu decyzji prokuratora przez sąd” – podała prokuratura.

Po raz pierwszy postępowanie w tej sprawie zostało umorzone przez prokuraturę w sierpniu ubiegłego roku. Prokuratura w swoim komunikacie przypomniała, że postanowienie z 2 sierpnia 2017 r. zostało uchylone postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 18 grudnia 2017. „W ocenie Sądu w sprawie zachodziła konieczność wykonania dodatkowych czynności dowodowych opisanych w uzasadnieniu decyzji Sądu”. Prokuratura podkreśliła jednocześnie, że nie podzielała argumentacji Sądu zawartej w uzasadnieniu decyzji o uchyleniu postanowienia o umorzeniu śledztwa, jednak mając na uwadze art. 330 § kk, prokurator był zobowiązany wykonać czynności wskazane przez Sąd.

„Wnikliwa, szczegółowa i skrupulatna analiza zgromadzonego w toku śledztwa materiału dowodowego nakazuje podtrzymać stanowisko wyrażone w postanowieniu o umorzeniu śledztwa z dnia 2 sierpnia 2017 r. oraz argumentację w nim zawartą” – podsumowała prokuratura.