Protesty opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie i przed gmachem Parlamentu

28
Marzec
2014

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Obie grupy protestujących, zarówno rodzice dzieci niepełnosprawnych jak i opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych, nie doszli do porozumienia z rządem w sprawie podwyższenia wypłacanych im świadczeń.

Okupujący już ponad tydzień Sejm rodzice niepełnosprawnych dzieci chcą aby natychmiast podwyższono świadczenie pielęgnacyjne do poziomu płacy minimalnej. Propozycja rządu przewiduje stopniowe podwyższanie wysokości świadczenia, które w 2016 r. osiągnęłoby poziom płacy minimalnej. Protestujący nie zgadzają się na takie rozwiązanie. – Propozycja złożona wcześniej rodzicom niepełnosprawnych dzieci ws. podwyżki świadczenia pielęgnacyjnego jest ostateczna – poinformował w czwartek, po kolejnych rozmowach z protestującymi w Sejmie, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. W odpowiedzi na to rodzice postanowili o pozostaniu Sejmie do 1 kwietnia, kiedy zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy podwyższającego, zgodnie z propozycją rządu, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Projekt będzie procedowany jako poselski. – Liczymy na poselskie porozumienie ponad podziałami, ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to nie są płonne nadzieje – mówił  jeden z protestujących. Jednak nie wini ministra pracy za brak porozumienia.  – Wiadomo, że to nie on pociąga za sznurki, lecz pan premier, któremu ubyło empatii po spotkaniu z nami – stwierdził.

Od czwartku przed Sejmem protestują opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych i zapowiadają, że pozostaną tam do skutku. Postulaty wysuwane przez nich wobec rządu są takie same jak rodziców dzieci niepełnosprawnych, czyli podwyższenie przysługujących im zasiłków do poziomu płacy minimalnej. Nie chcą oni aby rząd różnicował opiekunów w zależności od tego, czy zajmują się dorosłymi, czy dziećmi. Również w czwartek odbyły się rozmowy protestujących pod Sejmem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, jednak nie doszło do porozumienia pomimo zapewnieniu z obu stron o woli dalszej współpracy. Natomiast przedstawiciele protestujących doczekali się przeprosin od ministra Kosiniaka – Kamysza, który przyznał, iż nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która weszła w życie 2013 r., była błędem. Ustawa została zakwestionowana przez TK. Konkretnie chodzi o przepisy które w lipcu 2013 r. odebrały opiekunom dorosłych niepełnosprawnych świadczenia pielęgnacyjne. W grudniu 2013 r. TK nakazał przywrócenie im prawa do tego świadczenia. W związku z tym we wtorek rząd przyjął projekt ustawy wykonujący wyrok Trybunału. Ma on trafić pod obrady Sejmu w przyszłym tygodniu. W trakcie spotkania w resorcie pracy minister zapowiedział, że zrobi wszystko aby ustawa została jak najszybciej uchwalona.