Przemyśl: obchody 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej z udziałem marszałka Sejmu – zapowiedź

23
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W niedzielę 25 listopada w Przemyślu odbędzie się konferencja naukowa „Przedstawiciele ziemi przemyskiej w życiu parlamentarnym Rzeczypospolitej”. W wydarzeniu, które jest elementem obchodów 550-lecia, udział weźmie Marek Kuchciński.

Podczas czterogodzinnego spotkania w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej naukowcy będą rozmawiać m.in. o znaczeniu XVII-wiecznej myśli politycznej dla tożsamości narodowej Polaków, reprezentacji parlamentarnej ziemi przemyskiej w czasach saskich czy parlamentaryzmie epoki stanisławowskiej.

Wydarzenie rozpocznie wystąpienie marszałka Sejmu. Słowo wstępne wygłoszą: Jan Jarosz (dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) i dr hab. Dariusz Kupisz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

Konferencję poprzedzi msza święta w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po jej zakończeniu marszałek Sejmu złoży w kościele pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy kwiaty przy tablicy upamiętniającej Andrzeja Maksymiliana Fredrę, marszałka Sejmu z 1652 roku.

Program obchodów 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej

Przemyśl 25.11.2018 r.

10.00 Msza święta
Bazylika archikatedralna pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

11.30 Złożenie przez marszałka Sejmu kwiatów przy tablicy upamiętniającej Andrzeja Maksymiliana Fredrę
Kościół pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy w Przemyślu (Parafia oo. Franciszkanów Reformatów)

12.00 Konferencja „Przedstawiciele ziemi przemyskiej w życiu parlamentarnym Rzeczypospolitej”
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

12.00
Słowo wstępne – dyr. Jan Jarosz (MNZP), dr hab. Dariusz Kupisz (UMCS)

12.00–12.15
Uroczyste otwarcie konferencji – marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Część I

12.15–12.35
Prof. dr hab. Zbigniew Rau (UŁ)
Znaczenie siedemnastowiecznej myśli politycznej dla tożsamości narodowej Polaków

12.35–12.55
Dr Marek Tracz-Tryniecki (UŁ)
Udział Andrzeja Maksymiliana Fredry na pierwszym sejmie 1652 r. w świetle ostatnich badań

12.55–13.15
Dr Lucjan Fac (MNZP)
Ziemia przemyska w strukturach Rzeczypospolitej XVII w.

13.15–13.30
Dyskusja

Część II

14.30–14.50
Mgr Justyna Gałuszka (UJ)
Aktywność parlamentarna przedstawicieli rodziny Herburtów

14.50–15.10
Dr Jan Musiał (PWSW w Przemyślu)
Myśl polityczna Stanisława Orzechowskiego

15.10–15.30
Dr Andrzej Król (TPN w Przemyślu)
Sejmiki przedsejmowe w Sądowej Wiszni w XVII w.

15.30–15.50
Dr hab. Wiesław Bondyra (UMCS)
Reprezentacja parlamentarna ziemi przemyskiej w czasach saskich

15.50–16.10
Dr hab. Adam Perłakowski (UJ)
Parlamentaryzm epoki stanisławowskiej – nowa jakość czy twórcza kontynuacja?

16.10–16.25
Dyskusja

16.25–16.35
Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad

18.00 Koncert Pieśni Niepodległej od Sarmacji do Legionów w wykonaniu dr. hab. Jacka Kowalskiego wraz z zespołem Monogramista JK w Centrum Kulturalnym w Przemyślu
wstęp wolny