Przewodniczący COPA w Polsce

10
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel wziął udział w rozmowach przedstawicieli rolników z przewodniczącym Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) Joachimem Rukwiedem. Podczas spotkania poruszono temat konwergencji oraz waliki z ASF.

– Prowadzimy wiele rozmów w ramach rady ministrów ds. rolnictwa Unii Europejskiej oraz Trójkąta Weimarskiego. Dobrze, że trwają również rozmowy w ramach międzynarodowych organizacji rolniczych – stwierdził szef polskiego resortu rolnictwa.

Jurgiel poruszył także sprawę konwergencji, czyli wyrównania płatności bezpośrednich dla wszystkich rolników Unii Europejskiej. Według niego, nie powodów dalszego przedłużania nierównych warunków konkurencji. – Zwróciłem się też do Komitetu Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) o wsparcie naszych działań w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru świń – poinformował minister.

– W większości tematów mamy wspólne stanowisko – powiedział przewodniczący COPA Joachim Rukwied. Gość polskich organizacji rolniczych należących do COPA mówił, że Polska przejmuje unijne zadanie zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF, w związku z tym, powinna otrzymać unijne środki na realizację tego celu.

Rozmówcy zgodzili się także, że należy utrzymać silny budżet UE z I i II filarem Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w odniesieniu do uzupełnienia niedoboru powstałego po wyjściu ze Wspólnoty Wielkiej Brytanii w sposób solidarny przez wszystkie kraje członkowskie.