PSL zapowiada złożenie własnego projektu prawa łowieckiego w Sejmie

28
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej w Sejmie poinformował, że ludowcy złożą własny projekt noweli Prawa Łowieckiego ponieważ przepisy zaproponowane przez rząd nie satysfakcjonują ani myśliwych, ani rolników.

Ludowcy zapowiedzieli złożenie własnego projektu noweli Prawa łowieckiego. Według nich, propozycja rządzących nie jest satysfakcjonująca dla żadnej ze stron. Ponadto, rolnicy nie będą otrzymywali kwot adekwatnych do poniesionych strat.

Projekt PSL zakłada m.in. uproszczenie procedury szacowania i wypłaty odszkodowań dla rolników za szkody wyrządzone w uprawach przez dziką zwierzynę. Zgodnie z ustawą autorstwa ludowców, szacowaniem wysokości odszkodowań będzie się zajmowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nie jak dotychczas, komisje złożone z rolników i myśliwych. PSL chce również, żeby środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie państwa.

– To państwo powinno w tym przypadku wziąć największą odpowiedzialność – powiedział poseł Mirosław Maliszewski. Jednocześnie przypomniał, że wszystkie dotychczasowe propozycje związane z usuwaniem szkód łowieckich – okazały się nieskuteczne.

Sejm pracuje nad zmianami w Prawie Łowieckim, ponieważ Trybunał Konstytucyjny w 2014 r. uznał, że ochrona praw właścicielskich jest zbyt mała. Chodziło o brak konsultacji z prywatnymi właścicielami gruntów podczas tworzenia obwodów łowieckich oraz w czasie polowań na ich terenie.