Relacja z Międzynarodowego Karpackiego Forum Współpracy z udziałem Marszałka Sejmu

12
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Z perspektywy parlamentarnej, władz każdego państwa wchodzącego w skład Euroregionu Karpackiego, naszym podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. To pojęcie bezpieczeństwa może odnosić się do wszystkich obszarów działalności: od sfery ochrony kultury, przyrody i środowiska, aż po twardą gospodarkę i politykę czy bezpieczeństwo rozumiane dosłownie – powiedział Marek Kuchciński otwierając Międzynarodowe Karpackie Forum Współpracy w Rzeszowie.

Wydarzenie połączone z 25-leciem Euroregionu Karpackiego odbywało się pod hasłem „Karpaty – wspólna przestrzeń społeczno-gospodarcza u progu nowych wyzwań”. – W perspektywie ostatnich 25 lat istnienia Euroregionu Karpackiego widzimy, jak ważna jest współpraca między środowiskami i władzami publicznymi każdego segmentu: lokalnymi, samorządowymi i rządowymi w naszej części Europy – mówił Marek Kuchciński. – Chcemy wyciągać w ten sposób właściwe wnioski z naszej przeszłości, która czasami była wspaniała, heroiczna, ale także dla wielu przodków była też dramatyczna. Współpraca i propozycje wynikające z działania Euroregionu Karpackiego są propozycjami perspektywicznymi, także z tego powodu, ze jest to propozycja współpracy rożnych środowisk i różnych władz. To nie jest tylko współpraca samorządów województwa, wojewody z wojewodą czy powiatu z powiatem. To różne propozycje włączające we współpracę organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorstwa, a także korzystanie z pomocy władz rządowych. Taka forma działalności ma znaczenie dla wzmacniania współpracy państw Europy Środkowej, chociaż geograficznie mówimy tylko o jednym regionie, o Karpatach, ale w tych samych kategoriach musimy mówić o całej Europie Środkowej. Jeśli rozmawiamy o przyszłości i rozwoju takich inicjatyw jak Międzymorze czy Trójmorze, to widać wyraźnie, że Euroregion Karpacki przez to cale pokolenie przygotował rotę do rozwoju takiej współpracy – ocenił marszałek Sejmu.

Podczas Forum dyskutowano na kilka głównych tematów, w tym m. in. „Karpaty – pomiędzy prozą życia a snem o potędze… Czy peryferia Europy stać na skok cywilizacyjny?”, „Odporni na inspiracje? Czy doświadczenia europejskie mogą pomóc w stworzeniu destynacji o znaczeniu globalnym w Karpatach?”, „Zielone mury. Jak optymalizować współpracę pomiędzy obszarami chronionymi a otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz rozwoju?”, „Gdzie jest mądrość? Zatraciliśmy ją we wiedzy. Gdzie jest wiedza? Zatraciliśmy ją w informacji… Jak korzystać z informacji w zarządzaniu terytorialnymi procesami rozwojowymi?”.

Nie zabrakło również dyskusji o nowych trendach i rozwoju, a także budowaniu marki czy promowaniu Karpat w Internecie podczas paneli „Jak skutecznie i z zyskiem sprzedać markę miejsca?” oraz Media społecznościowe i blogosfera: „Dobra komunikacja pobudza jak czarna kawa. I równie trudno po niej zasnąć. Jak skutecznie budować zainteresowanie blogosferą? Czy jest możliwa integracja tematyczna i terytorialna wokół Karpat?”.