Relacja z otwarcia wystawy „Tadeusz Kościuszko. Bohater dwóch Narodów”

11
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki otworzył w środę w Sejmie wystawę ukazującą zasługi Tadeusza Kościuszki na rzecz polskiego ruchu niepodległościowego oraz jego dokonania w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Wicemarszałek Terlecki odczytał podczas uroczystości list od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Ekspozycja „Tadeusz Kościuszko. Bohater dwóch Narodów” jest jednym z przedsięwzięć realizowanych przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej w związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2017 – Rokiem Tadeusza Kościuszki. Wydarzenie współorganizuje sejmowa Komisja Obrony Narodowej.

– Tadeusz Kościuszko był bohaterem walki o polską niepodległość, ale jego sława wykraczała poza granice. Stał się symbolem dla pokoleń Polaków żyjących w niewoli, podczas zaborów. Dawno został też uznany symbolem solidarności społecznej – mówił wicemarszałek Ryszard Terlecki przypominając powody, dla których Sejm podjął okolicznościową uchwałę ogłaszającą Kościuszkę patronem 2017 r.

W liście skierowanym do uczestników uroczystości marszałek Marek Kuchciński przytoczył słowa wypowiedziane o Tadeuszu Kościuszce przez prezydenta USA Thomasa Jeffersona. „Był najczystszym synem wolności, jakiego poznałem, i to wolności dla wszystkich, a nie tylko dla nielicznej garstki bogaczy” – brzmiał cytat.

„Walce o tę wartość poświęcił większość swojego życia. Angażując się w rewolucję amerykańską i uczestnicząc w budowie fortyfikacji, walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Po powrocie do Polski bronił postanowień Konstytucji 3 maja w wojnie z Rosją, a następnie został przywódcą powstania, które przyniosło nam racławickie zwycięstwo, wyzwolenie Warszawy i Wilna oraz niestety maciejowicką klęskę. Jego zasługi docenił król Stanisław August Poniatowski, przyznając mu Order Virtuti Militari” – napisał Marszałek Sejmu o Tadeuszu Kościuszce.

Wystawa składa się z 14 plansz prezentujących losy Tadeusza Kościuszki w ujęciu chronologicznym. Zawiera liczne świadectwa kultu Naczelnika w Polsce oraz USA. Warstwie tekstowej towarzyszy ikonografia, którą stanowią piękne obrazy przedstawiające Kościuszkę oraz wydarzenia, w których brał udział. Materiał ten w większości pochodzi z zasobu Muzeum Wojska Polskiego.