Rozmowy marszałka Sejmu z przewodniczącym parlamentu Gruzji

19
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas spotkania bilateralnego poprzedzającego uroczystości w Sali Kolumnowej Marek Kuchciński i Irakli Kobakhidze rozmawiali m.in. o perspektywach pogłębienia współpracy między parlamentami obu krajów na różnych płaszczyznach, w tym o powołaniu Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Gruzji.

Marszałek Kuchciński zaprosił przewodniczącego Kobakhidze na organizowany w Warszawie w lipcu przyszłego roku jubileusz 550-lecia polskiego parlamentaryzmu i na kolejny już szczyt parlamentarny krajów Europy Środkowej i Wschodniej, który ma być poświęcony m.in. kwestii dążenia do równego traktowania wszystkich państw kontynentu europejskiego oraz rozszerzeniu Unii Europejskiej. – Wzmacnianie Europy równych i solidarnych państw, które było celem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jest też celem realizowanym przez wszystkie państwa Europy Środkowej i Wschodniej – podkreślił marszałek Sejmu. W ocenie marszałka Sejmu niektóre państwa UE zamykają się na rozszerzenie Unii, co jest błędem, gdyż w ten sposób Europa się marginalizuje w geopolityce.

Szef gruzińskiego parlamentu dziękował za wsparcie, jakiego Polska udziela Gruzji w ostatnich latach. – Polska zawsze stała obok Gruzji w walce o niepodległość – zaznaczył. Irakli Kobakhidze potwierdził europejskie aspiracje Gruzji i wyraził wdzięczność za poparcie ze strony Polski na forum UE.  – Dla nas integracja z Unią Europejską jest najbardziej priorytetową sprawą i jest to wyraz intencji nie tylko polityków, ale i całego narodu – zaznaczył.

W Sali Kolumnowej marszałkowie Sejmu i Senatu oraz przewodniczący gruzińskiego parlamentu otworzyli także wystawę poświęconą 25. rocznicy odnowienia stosunków dyplomatycznych między Polską i Gruzją.