Rozmowy szefa MSZ z wysokimi urzędnikami UE

09
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

– Na chwilę obecną najważniejszy jest dla nas dialog z Komisją. Nie ma powodu, żeby spieszyć się z debatą w Radzie – powiedział w Brukseli minister Jacek Czaputowicz po serii spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

Szef polskiej dyplomacji rozmawiał z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem, komisarz Elżbietą Bieńkowską oraz komisarz Věrą Jourovą. Spotkał się także z wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federicą Mogherini.

Podczas spotkania  z Wysoką Przedstawiciel Fredericą  Mogherini, Jacek Czaputowicz podkreślił rosnące zaangażowanie Polski, zarówno finansowe jak i operacyjne, w południowym sąsiedztwie UE. Wskazał m.in. na zwiększony wkład w unijne misje EUNAVFOR MED Sophia i EUBAM Libya, udział w działaniach Frontexu na M. Śródziemnym oraz rosnące zaangażowanie finansowe w działania mające na celu przeciwdziałanie nielegalnej migracji i pomoc uchodźcom w regionie. Szef MSZ podkreślił także, że Polska, jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019, gotowa jest do współpracy z Wysoką Przedstawiciel w zakresie najważniejszych kwestii międzynarodowych.

Spotkanie z wiceprzewodniczącym Timmermansem stanowiło okazję do kontynuowania rozmów zapoczątkowanych przez szefa polskiego MSZ w styczniu br. w ramach dialogu Polski z Komisją Europejską na temat reform sądownictwa przeprowadzanych w Polsce oraz do podsumowania dotychczasowych konsultacji eksperckich w tym zakresie. – Jesteśmy zdeterminowani, żeby wyjaśnić z Komisją Europejską wszelkie nieporozumienia – powiedział szef polskiego MSZ. – Nie zamierzamy wycofywać się z wprowadzanych reform. Pragniemy jedynie, żeby KE przeanalizowała nowelizowane przepisy całościowo, uwzględniając pełen kontekst, i żeby dobrze zrozumiała powody, które stoją za wprowadzanymi zmianami – dodał. Obydwie strony zapewniły o woli utrzymywania bieżącego kontaktu zarówno na szczeblu eksperckim, jak i politycznym.

Podczas rozmowy z komisarz Věrą Jourową strony dyskutowały na temat prowadzonych przez nią prac nad przygotowaniem kryteriów oceny niezależności i funkcjonowania systemów wymiaru sprawiedliwości, które miałyby być brane pod uwagę przy alokacji środków z budżetu UE w ramach przyszłej perspektywy finansowej. – Odrzucamy łączenie procedury z art. 7 ust. 1 z alokacjami z unijnego budżetu. Jest to niezgodne z prawem UE i przeczy traktatowym celom polityki spójności – podkreślił Czaputowicz.

W rozmowie z komisarz Elżbietą Bieńkowską, szef polskiej dyplomacji zwrócił uwagę na konieczność intensyfikacji działań KE w zakresie ochrony jednolitego rynku, w szczególności jeśli chodzi o przeciwdziałanie praktykom protekcjonistycznym niektórych państw członkowskich i realizację czterech podstawowych swobód, szczególnie swobody przepływu towarów i usług (również w kontekście przyjętej w zeszłym roku dyrektywy o pracownikach delegowanych). – Praktyki protekcjonistyczne są niedopuszczalne i obowiązkiem Komisji jest odpowiednio reagować – stwierdził. – Firmy z nowych państw członkowskich nie mogą czuć się dyskryminowane – dodał.