Rozmowy w Krakowie dot. sprawiedliwej transformacji gospodarczej

29
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas seminarium zorganizowanego w ramach współpracy ministerstw środowiska Polski i Norwegii, dyskutowano o zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji gospodarczej. Polskę reprezentował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

Niedługo po PreCOP, ale przed szczytem COP24 w Katowicach, odbyło się w Krakowie seminarium na temat sprawiedliwej transformacji gospodarczej. Określana jest ona jako „Just Transition”, co oznacza, że uwzględniając koszty społeczne oraz konieczności tworzenia nowych miejsc pracy, odgrywa ona poważną rolę w dążeniu do realizacji polityki klimatycznej na forum Konwencji klimatycznej UNFCCC.

„Spotkanie było okazją do przedstawia m.in. dotychczasowych doświadczeń Norwegii i Polski związanych z transformacją gospodarczą oraz ochroną klimatu, powietrza i środowiska oraz innowacyjnością czy nowymi technologiami niskoemisyjnymi. W trakcie seminarium wiceminister Sławomir Mazurek podkreślił m.in., że transformacja oznacza osiągnięcie globalnej równowagi między emisjami gazów cieplarnianych i pochłaniania atmosferycznego dwutlenku węgla przez ekosystemy, a szczególnie lasy i gleby” – poinformował resort.

Wiceminister środowiska, odnosząc się do Porozumienia Paryskiego zaznaczył, że – jest to pierwszy globalny traktat, który powiązał osiąganie celów środowiskowych oraz konieczność zapewnienia sprawiedliwego uregulowania rynku pracy.