Rozpoczęły się konsultacje programu Dostępność Plus

16
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Rząd planuje przeznaczyć ponad 23 miliardy złotych, w latach 2018-2025, na inwestycje związane z dostępnością. Celem tych działań jest spowodowanie, aby przestrzeń publiczna była przyjazna osobom o szczególnych potrzebach (np. seniorom, osobom z niepełno sprawnościami, kobietom w ciąży).

Powstanie programu mającego usunąć bariery infrastrukturalne i prawne, utrudniające życie między innymi osobom starszym i z niepełnosprawnościami, zapowiedział premier w expose. Za przygotowanie programu odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Resort właśnie skierował projekt do konsultacji.

 – Kluczowym pojęciem, wokół którego budowaliśmy program, jest samodzielność. Chodzi o to, by seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, ale też np. kobiety w ciąży i rodzice z małymi dziećmi nie musieli zmagać się z barierami w przestrzeni publicznej i prosić o pomoc nawet w prostych sytuacjach, np. podczas wizyty w urzędzie czy wsiadania do autobusu – tłumaczy minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Program stanowi odpowiedź na zmiany demograficzne  oraz rosnącą aktywność osób z niepełnosprawnościami. Według szacunków, do 2024 roku 23% mieszkańców Polski będzie miało 65 lat lub więcej. W tym samym czasie liczba osób z niepełnosprawnościami (w zależności od przyjętych kryteriów) wyniesie od 5 do 8 milionów.

Program ma dwa wymiary. Pierwszy zakłada, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniało potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Z kolei drugi wymiar dotyczy inwestycji – budowlanych, transportowych, technologicznych – w istniejącą infrastrukturę, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym. Wszystkie działania w programie zostaną zrealizowane w ośmiu obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Na program przeznaczono 23 miliardy złotych. Fundusze mają pochodzić ze środków europejskich-tak zwane fundusze norweskie i EOG oraz publicznych środków krajowych (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego i środki  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Program będzie realizowany w latach 2018-2025.