Rząd chce podnieść najniższą emeryturę do 1000 zł

10
Sierpień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy Rady Ministrów wprowadzający zmiany w przepisach o emeryturach i rentach. Rządzący chcą podnieść najniższe świadczenia emerytalne oraz umożliwić uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny. 

Ustawa dotyczy objęcia najniższych emerytur przyznanych z urzędu gwarancją kwoty najniższego świadczenia, odpowiednio w wysokości równej kwocie 1000 zł (odpowiada wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (odpowiada najniższej wysokości renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy), z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r. oraz wprowadzenia regulacji uniemożliwiającej uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny lub pobiera emeryturę, z wyjątkiem rent z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego.