Rząd szykuje zmiany w POZ

01
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Nowe rozwiązania mają zapewnić wysoką jakość POZ oraz stworzyć warunki umożliwiające finansowe motywowanie świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do podnoszenia poziomu jakości udzielanych świadczeń. Ponadto mają  zdefiniować rolę i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia oraz poprawić jej organizację i funkcjonowanie – napisano w uzasadnieniu.