Rząd wspiera budowę Via Carpatia

26
Czerwiec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Na posiedzeniu Rady Ministrów podjęto decyzję o zwiększeniu o 28 mld zł limitu finansowego na program budowy dróg, w tym 21 mld zostanie przeznaczonych na budowę trasy Via Carpatia.

Rada Ministrów poinformowała, że musi nastąpić zwiększenie środków finansowych na ten projekt ze względu na konieczność podjęcia wzmożonych działań inwestycyjnych na terenie Polski wschodniej – przez realizację brakujących odcinków szlaku Via Carpatia w ciągu drogi S19 i S8.

„Via Carpatia to kluczowy, transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zaletami tej inwestycji będzie m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień międzynarodowej wymiany handlowej oraz wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych” – napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Dzięki dodatkowym funduszom będzie można zrealizować w założonych terminach wszystkie brakujące odcinki drogi między Rzeszowem a Lublinem. Na Podkarpaciu trasa jest gotowa na razie między Świlczą a Stobierną, ale latem drogowcy otworzą dwa jej kolejne odcinki. Pierwszy prowadzi ze Świlczy do węzła „Rzeszów-Południe” w Kielanówce. Drugi łączy Stobierną z Sokołowem Małopolskim. W stronę Barwinka prace są mniej zaawansowane. Pod koniec ubiegłego roku zarezerwowano 70 milionów złotych na prace hydrologiczno-geologiczne pod budowę całej trasy, między stolicą regionu, a granicą ze Słowacją. Ta część S19 jest uznawana za najtrudniejszą. Głównie ze względu na ukształtowanie terenu, które wymaga puszczenia trasy przez cztery tunele. Pierwszy powstanie za Lutoryżem. Między Babicą a Domaradzem, na odcinku o długości 23,4 km zaplanowana jest budowa trzech kolejnych tuneli. Ta część trasy nie jest jeszcze zaprojektowana i powstanie nie wcześniej niż w 2023 roku. Jej budowa zostanie podzielona na odcinki: Babica – Domaradz (23 kilometry), Domaradz – Miejsce Piastowe (22 kilometry), Miejsce Piastowe – Dukla (10 kilometrów) i Dukla – Barwinek (18 kilometrów). Na całej długości tej części S19 poza tunelami planowana jest budowa 42 estakad o łącznej długości ponad 15 kilometrów i wielu przejść dla zwierząt. Polska część Via Carpathia to niespełna 700 kilometrów.

Via Carpatia to umowna nazwa korytarza transportowego łączącego w pierwotnej koncepcji kraje bałtyckie z krajami południowej Europy. Przebiega przez: Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię aż do Grecji. Potencjał szlaku via Carpatia może być wykorzystany w wielu relacjach transportowych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz UE, również w relacji z Bałkanami. Przewidziana jest budowa odgałęzień szlaku w kierunku na Ukrainę i Białoruś, ale także otwarcie na bałtyckie porty Trójmiasta.