Sawicki przekonuje, że musimy i możemy zmniejszyć marnotrawstwo żywności

05
Czerwiec
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas Międzynarodowego Forum Rolnego w Mediolanie minister rolnictwa Marek Sawicki przypomniał, że na świecie głoduje ponad 900 mln ludzi, lecz gdyby zmniejszyć marnotrawstwo żywności, można by ten problem rozwiązać.

Forum odbywa się w ramach Światowej Wystawy Expo 2015 poświęconej rolnictwu oraz wyżywieniu planety. Uczestniczy w nim kilkudziesięciu ministrów rolnictwa z różnych państw świata.

Podczas swojego wystąpienia polski minister rolnictwa zauważył, że 900 mln ludzi na świecie głoduje, a 2 mld osób jest niedożywionych. Jednocześnie 2 mld ludzi cierpi na otyłość i choroby związane z nieracjonalnym odżywaniem. Kolejny paradoks polega na tym, że są na świecie regiony, gdzie ponad połowa żywności zaraz po wyprodukowaniu, zanim trafi do konsumenta, jest już zepsuta. – W dodatku jest ogromna część bogatego świat, w którym ludzie kupują produkty spożywcze nieracjonalnie i 30 proc. kupionego jedzenia jest wyrzucana. Gdybyśmy poprawili te dwa elementy, to żywności starczyłoby na pokrycie zapotrzebowania ludzi – stwierdził Sawicki. Odnosząc się do polskiego rolnictwa zaznaczył, że nasz kraj wstępując do UE poprawił standardy bezpieczeństwa i z importera, którym był jeszcze 11 lat temu, stał się znaczącym eksporterem artykułów rolno-spożywczych netto. – W ciągu zaledwie 11 lat zwiększyliśmy produkcję żywności o 40 proc. Dzisiaj 32-35 proc. naszej żywności eksportujemy do ponad 70 państw całego świata. (…) Stało się to dlatego, że racjonalnie zainwestowaliśmy pomoc unijną, skorzystaliśmy z otwartości unijnego rynku – wyjaśnił. Ponadto podkreślił, że pomimo różnych historycznych okresów ustrojowych przez ostatnie co najmniej 200 lat ziemia była w posiadaniu rolników indywidualnych. – W naszych gospodarstwach rodzinnych, gdzie średnia gospodarstwa wynosi ponad 10 hektarów możemy zachować bioróżnorodność i produkować wysokiej jakości żywność zgodnie z tradycyjnymi recepturami – przekonywał. Sawicki mówił również o inwestycji ogromnych funduszy w przetwórstwo. – Dziś mamy najnowocześniejsze przetwórstwo rolno-spożywcze na świecie i dlatego ta dobrej jakości żywność przetwarzana w nowoczesnych warunkach jest tak atrakcyjna dla rynków świata. Myślę, że ten polski przykład mógłby być powielany w wielu regionach świata, pod warunkiem, że staniemy się dla siebie bardziej otwarci, że zwiększymy do siebie wzajemny zaufanie, podejmiemy wspólne inwestycje i w Europie, i w innych regionach świata – mówił Sawicki. W ocenie ministra, bardzo ważne jest to, żeby przekazać następnym pokoleniom rolników nieskażone środowisko i dobrej jakości gleby. – Jeśli to będzie realizowane we wszystkich państwach świata, to cel, jaki sobie zakładamy od Mediolanu do pełnej samowystarczalności i spełnienia trzech podstawowych praw, prawa: do żywności, wody i energii, wspólnie zostanie zrealizowany – mówił Sawicki.

1 maja w Mediolanie ruszyła wystawa EXPO 2015, która potrwa do 31 października. Od początku Wystawy Światowej polski pawilon odwiedziło już ponad 100 tys. gości. Polska prezentacja w całości została podporządkowana tematowi przewodniemu Wystawy Światowej „Wyżywienie planety, energia dla życia”, zaś kluczowym założeniem jest promocja przemysłu rolno-spożywczego.