54. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.

16.00 12.12.2017
0 Comments

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VIII kadencja

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 12, 13, 14 i 15 grudnia 2017 r.

(po zmianach)

w dniu 12 grudnia 2017 r.

 1. Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenia w imieniu kół
 2. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1963, 2093 i 2093-A) – trzecie czytanie
  – sprawozdawca poseł Andrzej Szlachta.

w dniu 13 grudnia 2017 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druki nr 2001 i 2113) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół**punkt sporny
  – sprawozdawca poseł Anna Milczanowska.
 2.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2068 i 2100) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Andrzej Kosztowniak.
 3.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druki nr 2056 i 2099) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Piotr Uściński.
 4.   Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (druki nr 2066 i 2094) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Wojciech Skurkiewicz.
 5. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (druki nr 2074 i 2098) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Anna Maria Siarkowska.
 6. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy polskiej awangardy (druki nr 1951 i 2077) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Mieszkowski.
 7. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (druki nr 1949 i 2076) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Krzysztof Mieszkowski.
 8.   Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2067) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia Minister Sprawiedliwości.
 9. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 1611) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – uzasadnia poseł Marek Sowa.
 10. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 2114 i 2116) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Robert Telus.
 11. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie inicjatywy powołania Fundacji im. Wacława Felczaka (druki nr 2069 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 12. Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druki nr 2115 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

w dniu 14 grudnia 2017 r.

 1. Pytania w sprawach bieżących.
 2. Informacja bieżąca.
 3.   Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2096 i 2103) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół
  – sprawozdawca poseł Dariusz Piontkowski.
 4. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2095 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Robert Warwas.
 5.   Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druki nr 2106 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł
 6. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2108 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł Barbara Bartuś.
 7. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2105 i ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół*
  – sprawozdawca poseł

w dniu 15 grudnia 2017 r.

Ewentualne głosowania

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych sprawozdań

** punkt sporny porządku dziennego w myśl art. 173 ust. 4 regulaminu Sejmu

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej