59. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 marca 2018 r.

10.00 06.03.2018
0 Comments

Porządek dzienny

 1. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 6 marca 2018 r.

(po zmianach – kontynuacja)

w dniu 6 marca 2018 r.

 1. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskich projektach uchwał:
  – w sprawie uczczenia wydarzeń Marca 1968 roku,
  – w 50. rocznicę Marca ’68,
  – w sprawie 50. rocznicy Marca ’68,
  – w sprawie uczczenia 50. rocznicy demonstracji studenckich w marcu 1968 roku (druki nr 2254, 2309, 2310, 2311 i 2318)
  – sprawozdawca poseł Piotr Babinetz.
 2. Wybór sędziów-członków Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 2320 i 2322).
 3. Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu oraz o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2319 i 2324) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Piotr Kaleta.
 4. Zmiany w składzie sekretarzy Sejmu (druk nr 2323).
 5. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej (druki nr 1947 i 2020) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła
  – sprawozdawca poseł Piotr Babinetz.

** – punkt przeniesiony z dnia 01.03.2018 r. na dzień 06.03.2018 r.

* – porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Legenda:

  – ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej