Sejm Dzieci i Młodzieży: „Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej”. Wyniki rekrutacji do XXIV sesji SDiM

09
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Na stronie internetowej Sejmu Dzieci i Młodzieży zostały opublikowane wyniki rekrutacji do XXIV sesji SDiM. Temat tegorocznych obrad to: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej.

Zamieszczona na platformie lista zawiera nazwiska 460 uczestników tegorocznego Sejmu Dzieci i Młodzieży. W zależności od liczby uczniów, do udziału w sesji zakwalifikowało się od 12 do 64 kandydatów z danego województwa. Ponadto najlepsze zespoły z każdego województwa i trzy najwyżej ocenione zespoły z całej Polski spotkają się 12-13 maja na warsztatach w Sulejówku i posiedzeniu Komisji, w gmachu Sejmu, podczas którego wybiorą Marszałków oraz opracują projekt uchwały SDiM, która zostanie poddana pod głosowanie na posiedzeniu 1 czerwca.

Każdy uczestnik tegorocznej sesji SDiM musiał wykonać projekt, składający się z sześciu etapów, za które łącznie można było uzyskać 28 punktów. Aż pięciu zespołom udało się osiągnąć najwyższy wynik. Przy każdej z 384 relacji zamieszczonych na platformie internetowej znajduje się ocena punktowa, a także krótki komentarz wystawiony przez osobę sprawdzającą. Wszystkie prace zostały upublicznione, dzięki czemu uczestnicy mogą m.in. porównać wykonane projekty i sprawdzić za co zostały odjęte im punkty.