Sejm jednogłośnie uczcił 650. rocznicę nadania przywilejów Ormianom

24
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sejm  w podjętej jednogłośnie uchwale z okazji 650-lecia nadania przez Kazimierza Wielkiego przywileju dla Ormian w Polsce, podkreślił znaczącą rolę, jaka odegrali Ormianie w historii Polski i złożył hołd tym, którzy oddali życie za jej niepodległość. Sejm jednocześnie wyraził przekonanie, że dalsze braterskie współistnienie Polaków i Ormian otworzy kolejne piękne karty wspólnej historii.

W 2017 r. społeczność ormiańska w Polsce obchodzi jubileusz 650-lecia nadania przez króla Kazimierza Wielkiego przywileju, zezwalającego na założenie biskupstwa ormiańskiego we Lwowie.

„Ustanowienie Lwowa po wsze czasy siedzibą biskupstwa ormiańskiego zezwalało na pełnoprawne osiedlanie się Ormian, umożliwiało im pozostanie przy swojej wierze, praktykowanie jej zgodnie z tradycją i zwyczajami oraz uprawniało arcybiskupa Grzegorza do sprawowania jurysdykcji nad ludnością ormiańską zamieszkałą na terytorium całego Królestwa Polskiego. Nadanie tego przywileju stworzyło podwaliny pod integrację obu narodów w duchu współpracy i poszanowania wzajemnych praw, a następnie uzyskania przez Ormian statusu pełnoprawnych obywateli Rzeczypospolitej” – głosi tekst podjętej uchwały.

Autorzy uchwały podkreślili, że zarówno na przestrzeni wieków, jak i dzisiaj, wzajemne relacje między Polakami i Ormianami mogą być wzorem do naśladowania dla innych państw i narodów.