Sejm o obniżeniu pensji parlamentarzystów

10
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W II czytaniu został rozpatrzony poselski projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Stanowi on realizację publicznej zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z 5 kwietnia, dotyczącej obniżenia wynagrodzeń parlamentarzystów o 20 proc.

W dotychczasowym stanie prawnym uposażenie poselskie jest równe wynagrodzeniu podsekretarza stanu. Projekt zakłada, że po wejściu w życie nowelizacji będzie ono odpowiadało 80 proc. tego wynagrodzenia. Dieta parlamentarna na pokrycie kosztów związanych z wydatkami poniesionymi w związku z wykonywaniem mandatu na terenie kraju ma wynosić tak jak dotychczas 25 proc. wynagrodzenia podsekretarza stanu. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawiła poseł Halina Szydełko. W związku ze zgłoszonymi na etapie II czytania poprawkami, projekt został skierowany ponownie do Komisji.