Sejm partnerem V Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier

03
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W dniach 4 i 5 oraz 14 i 15 października br. w Sejmie zostanie zorganizowane specjalne zwiedzanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową, a także dla osób niewidomych i niesłyszących w ramach V Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier.

Polski Sejm już po raz trzeci włącza się w tę akcję, której głównym organizatorem jest Fundacja Bez Barier.

Wspólny szlak zwiedzania poprowadzi m.in. przez galerię Sali Posiedzeń Sejmu, Hall Główny, Salę Kolumnową i Korytarz Marszałkowski. Dodatkowo osobom niewidomym i poruszającym się na wózkach zostanie udostępniona Sala Posiedzeń Sejmu. Nieczęsto zdarza się, aby zwiedzający Sejm mieli możliwość poznania z bliska architektury sejmowej dotykając m.in. płaskorzeźb, rzeźb, mebli czy też fotela Marszałka Sejmu, Prezesa Rady Ministrów, bądź Prezydenta RP. Z kolei osoby poruszające się na wózkach będą mogły „wystąpić” ze specjalnie przygotowanej i  dostosowanej dla osób niepełnosprawnych mównicy, do której prowadzi szklany podjazd. W 2009 roku cały kompleks budynków parlamentarnych, w tym przede wszystkim Sala Posiedzeń Sejmu, została przystosowana dla potrzeb m.in. posłów z niepełnosprawnością ruchową.

Wizyta w Sejmie będzie też okazją do zapoznania się z historią parlamentaryzmu i zasadami pracy Sejmu.

W tym roku, w dniach 25 września – 15 października br., V Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier odbywa się pod hasłem „Nie bój się chcieć”, którego ideą jest integracja polskiego społeczeństwa i uwrażliwienie na potrzeby osób wykluczonych ze zwykłej codzienności życia społeczno-kulturalnego, zniesienie wszelkich przeszkód uniemożliwiających osobom w szczególności osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do najważniejszych instytucji oraz obiektów i wydarzeń kultury. W tym projekcie uczestniczy m.in. Zamek Królewski, Centrum Nauki Kopernik, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz muzea: Narodowe, Warszawy, Powstania warszawskiego, Historii Żydów Polskich, Fryderyka Chopina i Pałacu Króla Jan III w Wilanowie, a także teatry: Wielki – Opera Narodowa, Narodowy, Dramatyczny, Powszechny, Rampa. Łącznie ponad 100 instytucji bierze udział w tym wydarzeniu.