Sejm podjął uchwałę w sprawie uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych w Rosji

15
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie zwrócili się do władz Federacji Rosyjskiej z apelem o zwolnienie wszystkich obywateli Ukrainy przetrzymywanych z przyczyn politycznych w rosyjskich aresztach i więzieniach.

„Domagamy się zwolnienia pochodzącego z Krymu reżysera Ołeha Sencowa, skazanego w sierpniu 2015 r. na 20 lat kolonii karnej na podstawie paragrafu o terroryzmie” – napisano w uchwale. Ołeh Sencow 14 maja ogłosił bezterminową głodówkę domagając się uwolnienia 64 ukraińskich więźniów politycznych. Sejm w dokumencie wspomina także m.in. o krymskim aktywiście Euromajdanu Ołeksandrze Kołczence, a także o skazanym na 12 lat kolonii karnej korespondencie ukraińskiej agencji informacyjnej Romanie Suszczence. „Uwolnienia prześladowanych ze względów politycznych obywateli Ukrainy oczekują miliony przedstawicieli demokratycznego świata” – czytamy w podjętej przez Sejm uchwale.