Sejm: Porozumienie polsko-gruzińskie o programie wizyt studyjnych

13
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wymiana doświadczeń w pracy zawodowej i zaznajomienie się z procedurami stosowanymi w innych parlamentach – to główne cele porozumienia zawartego pomiędzy kancelariami parlamentów Polski i Gruzji o programie wizyt studyjnych.

Przed rozpoczęciem III Szczytu Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej EUROWAW2018 doszło do spotkania szefa Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej z sekretarzem generalnym Kancelarii Parlamentu Gruzji Givi Mikanadze. Podpisany dokument umożliwia realizowanie wizyt wzajemnych w Warszawie i Tbilisi, wzmacniających współpracę parlamentarną.

Podobne porozumienie podpisano w grudniu 2017 r. w Budapeszcie ze Zgromadzeniem Narodowym Węgier. Na podobnych zasadach Kancelaria Sejmu współpracuje także z Bundestagiem.