Sejm przyjął ustawę wprowadzającą sieć szpitali

24
Marzec
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Sejm podjął decyzję w sprawie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – tzw. sieci szpitali.

Nowelizacja ma zapewnić pacjentom lepszy dostęp do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia. Ustawa wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Ustawa trafi teraz do Senatu.