Sejm uczcił 100-lecie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

29
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

27 stycznia 2018 r. minęło 100 lat od założenia w Warszawie Polskiego Towarzystwa Geograficznego – jednej z pierwszych organizacji naukowych powstających wraz z odradzaniem się Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród założycieli byli wybitni polscy uczeni, nauczyciele, społecznicy, patrioci. Rocznicę uczcił Sejm w specjalnej uchwale.

„W 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek dla tej instytucji naukowej oraz całego środowiska polskich geografów. Na szczególne podkreślenie zasługuje wielki wkład Towarzystwa i jego członków w budowę niepodległej Polski, poznanie i określenie terytorium państwa polskiego, rozwój polskiej nauki, a także proces kształtowania tożsamości narodowej, wychowania obywatelskiego oraz postawy patriotycznej społeczeństwa, w tym wielu pokoleń młodzieży” – napisano w uchwale.

Polskie Towarzystwo Geograficzne odegrało niezwykle ważną rolę w integracji terytorialnej Polski po okresie zaborów. Po II wojnie światowej włączyło się w proces odbudowy zniszczonej Polski i ustalania ostatecznego kształtu granic.