„Sejm wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek form antysemityzmu”. 50. rocznica wydarzeń Marca ’68. Uchwała Izby

07
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

„Z okazji zbliżającej się 50. rocznicy protestów studentów, uczniów szkół średnich i młodych robotników z marca 1968 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla wszystkich walczących wówczas o wolność i demokrację, potępia komunistycznych organizatorów antysemickich prześladowań oraz dziękuje za solidarność z prześladowanymi” – głosi treść przyjętej przez Sejmu uchwały, która uczciła pamięć o wydarzeniach sprzed pół wieku.

Marzec 1968 r. był sprzeciwem wobec komunistycznej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych. Wobec uczestników demonstracji władze uruchomiły represje, a także rozpoczęły falę antysemickich czystek. Doszło do brutalnych działań służb specjalnych aparatu władzy, w tym aresztowań, procesów politycznych, masowych zwolnień z pracy i relegacji z uczelni. Kampania antyżydowska wywołała falę przymusowej emigracji – według różnych źródeł w 1968 r. z Polski wyjechało od 13 do 20 tys. osób.

„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pamiętając o dramatycznych losach Żydów – zmuszanych przez władze komunistyczne do opuszczenia Polski w 1968 roku, wyraża zdecydowany sprzeciw wobec jakichkolwiek objawów antysemityzmu” – napisano w uchwale.

Uchwała Sejmu solidaryzuje się ze wszystkimi obywatelami polskimi prześladowanymi przez reżim komunistyczny oraz wyraża największy szacunek dla odwagi i poświęcenia tych, którzy podjęli walkę z komunizmem.