Senat poparł kandydaturę Adama Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich

10
Sierpień
2015

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas tajnego głosowania senatorowie wyrazili zgodę na powołanie Adama Bodnara na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydaturę wiceprezesa Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zgłosili posłowie PO i SLD.

W głosowaniu oddano 82 głosy, wszystkie były ważne. Kandydaturę Adama Bodnara poparło 41 senatorów, 39 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z prawem Senat przyjmuje uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na powołanie RPO zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Nowy rzecznik obejmie urząd po złożeniu ślubowania przed Sejmem. Kadencja dotychczasowej RPO prof. Ireny Lipowicz zakończyła się w drugiej połowie lipca, jednak pełni ona obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez swojego następcę.

Adam Bodnar urodził się w 1977 r. w Trzebiatowie. Jest doktorem nauk prawnych, działaczem społecznym oraz obrońcą praw człowieka. W 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2006 r. otrzymał tytuł doktora nauk prawnych. Jest również adiunktem w Zakładzie Praw Człowieka wydziału prawa UW. W listopadzie 2004 r. rozpoczął współpracę z HFPC. Jest w Radzie Dyrektorów Funduszu ONZ na rzecz Ofiar Tortur.