Spotkanie komisji ds. europejskich parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego

23
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W poniedziałek 22 października na zaproszenie przewodniczącej Komisji ds. Unii Europejskiej, poseł Izabeli Kloc, w Sejmie odbyło się spotkanie komisji do spraw europejskich parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego. Program spotkania składał się z trzech głównych części tematycznych: przyszłość UE, Wieloletnie Ramy Finansowe, cyberbezpieczeństwo Unii.  

– Unia Europejska znajduje się w momencie szczególnym w historii i aby sprostać wyzwaniom zglobalizowanego świata potrzebujemy jasno wytyczonego kierunku zmian. Skuteczna, demokratyczna odnowa UE powinna być w moim przekonaniu oparta o powrót do powszechnie przyjętych podstaw i wartości. Są nimi suwerenne narody, państwa, solidarność, równość, ale również wartości chrześcijańskie i na tych wartościach powinniśmy szukać sposobu na budowanie jedności i spójności UE. Polsce zależy na sukcesie i jedności UE. Przyszłoroczne wybory do PE powinny nas skłonić do spojrzenia świeżym okiem na kluczowe wyzwania, przed którymi stoi Unia Europejska. W moim przekonaniu państwa Trójkąta Weimarskiego powinny w tę debatę wnieść kluczowy wkład – mówiła Izabela Kloc.

W spotkaniu ze strony polskiej wzięli udział m.in. posłowie: Piotr Apel, Lech Kołakowski, Agata Borowiec i Marcin Święcicki, oraz senatorowie: Marek Rocki, Jarosław Obremski i Piotr Wach. Francję reprezentowali m.in. przewodnicząca Komisji ds. europejskich Sabine Thillaye, członkowie Zgromadzenia Narodowego Vincent Bru i Pierre-Henri Dumont oraz senatorowie Jean Bizet, Andre Gattolin i Simon Sutour. Niemieckiej delegacji przewodniczył szef Komisji do spraw UE Gunther Krichbaum, a członkami byli m.in. Carl-Julius Cronenberg, Siegbert Droese, Manuel Sarazzin, Axel Schafer i Katrin Staffler.