Spotkanie marszałka Kuchcińskiego ze słowacką Parlamentarną Grupą Przyjaźni z Polską

26
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński spotkał się z delegacją Parlamentarnej Grupy Przyjaźni z Polską Rady Narodowej Republiki Słowackiej. W rozmowach uczestniczył także wicemarszałek Ryszard Terlecki oraz członkowie prezydium sejmowej Komisji Infrastruktury: poseł Bogdan Rzońca i Jerzy Polaczek.

Politycy rozmawiali głównie o stosunkach dwustronnych, szansach na ich zacieśnianie oraz intensywnych planach pogłębiania współpracy między Polską i Słowacją na szczeblu Parlamentów. Poruszony został również temat uruchomienia przez Komisję Europejską procedury przewidzianej w art. 7 TUE względem Polski.

Marszałek Sejmu zaprosił też słowackich gości na zaplanowaną w lutym 20. konferencję „Europa Karpat” w Przemyślu.

Rozmowy z Marszałkiem Sejmu poprzedziło spotkanie słowackiej delegacji z Polsko-Słowacką Grupą Parlamentarną, a także z przedstawicielami Komisji Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej. Podczas wizyty delegacja przysłuchiwała się także obradom Sejmu.